fredag 28 augusti 2009

Sehetepibre

Jag gillar det egyptiska kunganamnet sḥtp-jb-rʿ (idag ofta utläst Sehetepibre, även om det knappast uttalades så i antiken). Namnet hörde till konung Amenemhet I:s titulatur. Det första ordet (sḥtp) är en kausativbildning av verbroten ḥtp (som i alla namnen på "-hotep"), som betyder "vara tillfreds, vara nöjd", vilket gör att sḥtp betyder "göra nöjd" eller "den som gör nöjd". Kausativprefixet s- har egyptiskan gemensamt med många semitiska språk, som t.ex. ugaritiska och akkadiska (som båda har š-). Detta är ett arv från egyptiskans och de semitiska språkens gemensamma afroasiatiska bakgrund.

Ordet jb (som antagligen uttalades jib) betyder "hjärta" och är troligen släkt med hebreiskans lev och akkadiskans libbu (båda just "hjärta").

Till sist har vi så ordet rʿ eller rʿw, dvs. "sol" eller "solguden Re". Detta ord uttalades i ålderdomlig egyptiska troligen som riʿuw eller liknande, sedan reʿa, reʿə eller riʿə, och till sist på koptiska som , det uttal av ordet vi ofta tilämpar idag. Ett rekonstruerat ur- eller protoegyptiskt uttal av ordet som föreslogs av F. Kamerzell 1991 är *Lidaw (med l som ett äldre uttal av r - och man vet idag att egyptiskans ʿayin-ljud etymologiskt ofta kommer just från *d). Thomas Schneider framkastar i en artikel från 1997 att ordet etymologiskt kan hänga samman med arabiskans ladhaʿa ("att bränna").

Sammanlagt blir namnets betydelse "Han som gör Res hjärta nöjt". Rätt poetiskt, nicht?

5 kommentarer:

Irene sa...

Låter iaf som en sannolik titel. Läste nyligen Kleopatra-boken av Klynne, inte så dum, även om jag tyckte den blev lite "tjôtig" med all romersk historia emellanåt. Men där går han igenom flera titlar, så läsaren får en viss känsla för vad som var viktigt i namnen.

Martin sa...

Kinesiska mödrar säger för "mammas lilla älskling" "mamade xin gan", vilket betyder "mammas hjärta och lever".

Cathel74 sa...

Hej Ola! Vilken intressant blogg du har! Jag har en fråga som inte rör det här inlägget, men som du kanske känner till. Hamnade på din sida efter att ha googlat på Corpus Hermeticum... Jag är undertextare och har nu stött på frasen "As above, so below" i ett program. Har letat i timmar efter en svensk motsvarighet, men förgäves. Är det något du känner till? Mycket tacksam för svar. Med vänlig hälsning, Catrine Hellberg

Ola Wikander sa...

Cathel: Jodå, frasen är härledd ur en text som kallas Tabula Smaragdina ("Smaragdtavlan") och tillskrivs Hermes Trismegistos. Det rör sig alltså inte om den antika Corpus Hermeticum utan om en senare text. "Såsom ovan, så också nedan" är en vanlig svensk återgivning.

Cathel74 sa...

Tusen tack för ditt svar; du räddade mig verkligen ur en knipa! Hälsningar Catrine