söndag 30 juni 2013

The Rhodes Boysons

Imorgon ämnar jag och hustrun ge oss av till London för att besöka våra favoritställen. I detta sammanhang måste man ju dela med sig av något engelskt - och valet faller på Frys & Lauries underbara parodi på den brittiske konservative politikern Sir Rhodes Boyson, vari de ger tips på "phrases, yes certainly phrases" som kan smycka det engelska språket:
The lot -- carrrreful, careful -- the lot of small businesses!

Mosebaskiska

Tittar just på klassikern Mosebacke Monarki på SVTs eminenta Öppna arkiv - och den har givit mig en språklig insikt. Jag förstår nämligen nu mycket mer om varför min käre far talar som han gör: alla citat just ur Mosebacke som han alltid slängt omkring sig. "På gummimadrasser!" "Där kom en XXX - den ger jag fan i!" Etc. etc. Gå och se!

För övrigt måste en GT-exeget älska att det därstädes finns en figur som heter Sadrak Mesaksson.

torsdag 27 juni 2013

Nyhebreiska och maltesiska

Har funderat en del på de intressanta typologiska parallellerna mellan maltesiska och modern hebreiska. Båda språken är semitiska språk som påverkats starkt genom interaktion med indoeuropeiska språk, både i fråga om ordförrådet och (inte minst) i ljudsystemet. Både modern hebreiska och maltesiska har nämligen tappat några av de mest typiskt ursemitiska konsonantljuden, nämligen faryngalen (svalgljudet) ‘ayin och de så kallade emfatiska konsonanterna (konsonanter som t och liknande som, åtminstone på arabiska, uttalas med en samtidig förträngning av svalget som får konsonanten att låta "tjock" och ihålig). Båda språken har kvar ‘ayin i stavningen (på maltesiska stavas det med den intressanta bosktavskombinationen , som just kallas għajn), men de uttalas av de flesta inte som egna ljud, utan påverkar idag mest omkringliggande vokaler och liknande. Interaktionen med indoeuropeiska har gjort dessa två semitiska språk ganska speciella - ett fascinerande exempel på språkpåverkan!

Andra har också funderat kring detta, t.ex. Paul Wexler, som själv är av den speciella uppfattningen att modern hebreiska är att betrakta som relexifierad slaviska (!) .

tisdag 18 juni 2013

Dvāram apavargasya

Man måste gilla Bhartṛhari. I synnerhet är hans formulering att grammatiken är dvāram apavargasya (sanskrit för "porten till befrielsen") fascinerande - grammatiken som den andliga frälsningens metod. Den andliga verkligheten som språklig, språket som det Absoluta - och grammatiken som väg till den fullständiga förståelsen av densamma - inte illa. Läs mer om detta här!

söndag 16 juni 2013

Ashkenaziskt boktips

Dagens boktips är volymen Hebrew in Ashkenaz: A Language in Exile, som samlar ett antal olika artiklar om östeuropeisk, ashkenazisk, hebreiska. Jag kan särskilt rekommendera Dovid Katz' artikel "The Phonology of Ashkenazic", för dem av oss som är intresserade av historisk fonologi och den ashkenaziska hebreiskans relation till jiddisch.

onsdag 12 juni 2013

Maltese power

Här har vi den maltesiske politikern Joseph Muscat som står upp för maltesiskans roll och rättigheter på ett okonventionellt, ärligt och tämligen imponerande sätt i ett EU-sammanhang - lyssna vad som händer kort efter att han börjar tala maltesiska:
lördag 8 juni 2013

Accipe pileum

Nedan ser man hur jag fredagen den 31/5 2013 ikläddes min doktorshatt, ett år efter att jag avlade själva doktorsexamen. För mig som uppskattar ritualism var det hela mycket stämningsfullt (det är jag som står på högersidan i bilden och får hatten satt å huvudet):