fredag 31 maj 2013

Promovendus

Idag skall jag iväg och promoveras, nära ett år efter avläggandet av doktorsexamen. På med fracken - och snart alltså också förhoppningsvis hatt och ring. Med lite tur skall allt gå vägen!

onsdag 29 maj 2013

På-skägg

Man bör skilja på "färjkarl" och "färgkar" - som i "färjkarlen stod i ett färgkar. Han blev blå." Likaså bör man skilja på "norrsken" och "norsken". Samt på "påskägg" och "på-skägg". Och på "glas-trut" och "glasstrut" (och "glass-trut").

måndag 27 maj 2013

Jag spelar abborre

Lustigt är uttalet av det engelska ordet bass (alltså "bas", i musikalisk betydelse), som ju inte uttalas [bæs] som man skulle kunna tro, utan [beɪs]. Det förra uttalet (alltså [bæs]) har däremot det identiskt stavade ord som betyder "abborre". När en svensk basist i ett band råkar säga "Aj pläj thö bäss" blir det alltså ganska skojigt. Det får mig lite att tänka på den obegripliga tvspelsserien Black Bass - vem vill ha ett fisketvspel??

Peak oil i Seraferna :-)


Göteborgsposten säger om min fantastikhistoria Serafers drömmar:

"Boken är som mest intressant när man reflekterar över dess paralleller till vår verklighet i form av övervakningsstat (i frihetens namn), genetiska experiment och försök att förändra det teknologiska paradigmet. Det uppstår en rad högintressanta tankar när fiktionen avläses genom peak oil-frågan och idéerna att rädda världen genom att styra klimatet i rätt riktning via ytterligare våldsamma ingrepp i naturen. Ett filosofiskt lager kring språklig kommunikation, möjliga världar, civilisationers uppgång och fall och potentiella framtider skapar även andra dimensioner i verket."

torsdag 16 maj 2013

I skepnaden af larf

I den makalösa vårsol som nu i Lund infallit kan det vara på sin plats att citera Erik Johan Stagnelius, i detta fall en av mina favoritdikter av många skäl:


"Ur Solens gyllne öga
Guds kärlek strålar ner,
Till jorden mildt den höga
Oändligheten ser.
Kring spegelklara vikar
Ler Maj i hoppets drägt,
Förlossning han predikar
För ljusets bundna slägt.

Se! elfvens forsar ljunga
Ur sina bojors tvång.
Hör! vattnets andar sjunga
Sin glada frälsningssång,
Och Proteus och hans tärnor
Förnya på vår jord
För himlens alla stjernor
Den gamla sagans ord.

Vid lätta vindars gyckel
Och sång af fåglars tropp
Mildt löser vårens nyckel
Det stora häktet opp.
Mot strålarne och flägten
Med fröjdens silfvertår
Den glada blomsterslägten
Ur nattens kamrar går.

Re’n blåser HERRANS anda
I trädens kronor lif,
Der luftens skaror blanda
Sitt gälla tidsfördrif.
Väckt ur den långa dvalan
I böljornas gemak,
Låfsjunger åter svalan
Vid odlarns låga tak.

Ej Psyche längre dröjer
I skepnaden af larf.
Gullvingad hon sig höjer
Till glädjens fulla arf.
Magnetiskt rosens knoppar
Dess kyssar till sig dra.
Re’n uppstå alla kroppar –
När vakna själarna?"Texten är citerad enligt Litteraturbankens version av EJS:s Samlade skrifter.

måndag 13 maj 2013

Göteborgsinvigningssignering!

Lördagen den 25/5 kommer jag att delta vid invigningsfestligheterna för Science fiction-bokhandelns nya lokaler i Göteborg på Kungsgatan 19. Jag kommer att finnas i butiken vid 14.00, hålla ett litet anförande om Serafers drömmar och likaså signera boken. Kom gärna förbi!

Här kan man läsa mer om festligheterna, som för övrigt varar i dagarna tre.

söndag 12 maj 2013

Drak- och språkfilm!

Via nedanstående länk kan man se (eller höra) ett föredrag på Filosoficirkeln i Lund från 2010 med undertecknad på temat "Hur språket minns sitt ursprung" - föredraget finns i Realplayer- och pm3-format. Mitt föredrag hölls den 9e november. Det handlar om språksläktskaper, bibliska drakdödarmyter och indoeuropeiska sådana (Calvert Watkins' ande svävar över vattnet!).

söndag 5 maj 2013

Jesaja 6

Imorgon skall jag undervisa på den otroligt roliga texten Jesaja 6, som ligger mig varmt om hjärtat inte minst på grund av dess nämnande av seraferna. I slutet av det kapitlet har vi den språkligt och textkritiskt invecklade vers 13, som olika forskare gjort alla möjliga intressanta saker av (man har tyckt sig se kopplingar till kanaaneiska kultbruk och liknande). Om detta skrev jag för några år sedan ett blogginlägg på Forskning & Framstegs hemsida - läs här!