tisdag 6 juni 2023

Artiga, till synes bakvända hot

 I fightingspelet Street Fighter V kan man välja mellan engelskt och japanskt tal för de olika kämparna, och jag har alltid tyckt att den japanska inställningen känns bra mycket sportsligare. Språket ger en mycket direkt kontakt med den animesque-a kultur som spelet ger uttryck för, där namnet på varje attack måste skrikas för att den skall vara tillräckligt effektiv. Om man sedan väljer att spela med eller mot figuren Charlie Nash – som dött och återvänt som halvkonstruerad zombie (it makes sense in context!) - får man också höra hans inledande standardreplik när en match skall börja. Han säger följande till sin presumtive motståndare:


Watashi no jama o suru no nara … kiete morau!

私の邪魔をするのなら…消えてもらう!


I den engelska dubbningen återges detta – helt idiomatiskt riktigt – som:


If you stand in my way … I will kill you!


Tuffa ord. Lite mindre tufft skulle det kännas om man använde en knasigt bokstavlig översättning av den japanska frasen. Då skulle man nämligen få:


Om du är i vägen för mig … skall jag av dig få tjänsten att du försvinner!


Något mer platt, får man nog säga. Detta låter kanske som vad som lite stereotypt kan uppfattas som en ”typiskt japanskt artig” konstruktion, med tjänster som skall göras hit och dit, till och med när det handlar om att slå ihjäl folk.

Men faktum är att detta är ett mycket vanligt sätt att uttrycka sig på japanska. Verbet morau (”få, motta, få tjänsten att”) används ofta tillsammans med ett annat verb för att uttrycka att något sker till fördel för den som talar. Här skall alltså Charlie Nashs motståndare ”försvinna” till fördel för Charlie – kort sagt, man skall göra honom tjänsten att dö. Och detta innebär i praktiken att Charlie hotar att ha ihjäl vederbörande.

Det fyndiga här är den handlande och den som utsätts för handlingen på ett sätt vänds bak och fram: det som de facto skall hända är ju, enligt herr Nashs hotelser, att han skall ha ihjäl sin motståndare. I alla fall skulle en talare av svenska tänka på det sättet. Men på japanska kan man alltså uttrycka det så att det är den ihjälslagne som handlar genom att försvinna, och att det gynnar jagpersonen, vilket indirekt skall förstås som att det är jagpersonen som handlar. Det påminner lite om hur man på engelska skulle kunna säga I will have you die!