måndag 25 december 2017

Jodå ...

Apropå dagens datum kan det vara värt att upprepa något ganska okontroversiellt och i religionsforskningskretsar så gott som helt oomstritt: det faktum att det en gång kring början av vår tideräkning levt en judisk apokalyptisk förkunnare vid namn Yēšûaʿ från Nasaret, en person som predikade sina idéer och sedan avrättades av det romerska styret i Palestina. Detta är inte på något sätt kontroversiellt inom forskningen. Faktum är att Jesu existens är bättre belagd i källorna än många andra antika personer vars historicitet inte ifrågasätts. Förutom i de bibliska evangelierna och breven finns tidiga omnämnanden (om än inte mycket mer) av honom hos Tacitus och (sannolikt) hos Flavius Josephus och Suetonius (i Divus Claudius). Idén att Jesu från Nasaret existens skulle vara helt mytologisk är i dagens forskning en ren fringe-position.Vad man sedan kan säga rent konkret om denne Jesus från Nasaret är en helt annan sak. Men fanns gjorde han med till visshet gränsande sannolikhet. Och just det, god jul!

torsdag 21 december 2017

Period-riddare

Som många noterat är det ju Star Wars-tider just nu, med episod VIII, The Last Jedi, aktuell på biograferna. Jag hör till dem som tycker att filmen är lysande, men nog om det. Vad jag tänkte skriva om nu är etymologin till själva ordet jedi.

En vanlig, om än inte helt säker, teori är att George Lucas skulle ha fått ordet från det japanska begreppet jidai-geki (時代劇), som helt enkelt betyder det som på engelska skulle heta period-piece, eller kanske "kostymdrama" på svenska - kort sagt, filmer och liknande om (framför allt japansk) historia, med samurajer, ninja och liknande. Helt klart är ju att Lucas inspirerades starkt av sådant, inte minst av Kurosawas Den vilda flykten (på engelska The Hidden Fortress och på japanska 隠し砦の三悪人 , Kakushi toride no san-akunin) från 1958. Så antagandet att genrens namn skulla ha inspirerat ordet jedi är inte alltför långsökt. Men om så är fallet är det lustiga att det ju bara motsvarar japanskans jidai, "period, tidsålder". Så vi rör oss kanske med "period-riddare". Om vi tillåter oss att vara lite överetymologiserande och följa det s.k. etymologiska felslutet lite för långt ...

måndag 4 december 2017

Natt i Korpilombolo

Om några timmar - mitt i natten - ger mig alltså av till Korpilombolo, där jag skall delta i "Nattens festival" på måndagkvällen. Det blir ett föredrag om drömvisioner i gammaltestamentliga och andra främreorientaliska texter - Sakarja och den ugaritiska Kirta-texten kommer att figurera. Förhoppningsvis kommer detta att passa stämningen. Det är inte omöjligt att det blir hellenistiskt också, så att Poimandres kommer in i diskussionen. Och faktum är att det också kan hända att jag framträder med lite pianospel, är det tänkt! Ser fram emot detta!