söndag 25 maj 2014

Dror!

Det hebreiska ordet dərôr betyder "befrielse" eller "frihet". På modern hebreiska uttalas det lite enklare, som dror.

Det ordet är ovanligt relevant idag. Dror är nämligen också ett mansnamn, och idag är det val till EU-parlamentet, en församling jag tidigare valt att inte rösta till. Men denna gång tänker jag göra ett undantag - jag tänker nämligen rösta för Vänsterpartiets kandidat Dror Feiler - som, trogen sitt namn, är en kämpe för frihet från förtryck och för motstånd mot fascism och andra liknande obehagligheter.

Han fördes under de senaste dagarna bort inte en, utan två gånger från demonstrationer p.g.a. sin linje, att spela saxofon mot det svenska parlamentariska fascistpartiet. Här ser vi ett sådant exempel:
Fram för Dror!

fredag 23 maj 2014

Internationell avhandling!

Sådär! Efter mycket slit under våren är den "internationella", reviderade upplagan av min avhandling, Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel, tryckt och tillgänglig från förlaget Eisenbrauns! Här kan man läsa om den (och beställa den) på förlagets hemsida, och här finns den på Amazon (dock ännu inte beställbar därifrån - de skriver 31 maj).

Den finns också via svenska Bokus, men där är den ohyre dyr ...

onsdag 21 maj 2014

Läsplikt

Det debatteras ju så mycket hur man skall "rädda den svenska skolan" och allt vad därtill hör. I detta sammanhang skulle jag vilja delge publikum en idé som ursprungligen kommer från min käre far, Örjan Wikander. Jag ställer mig helhjärtat bakom den:

En viktig insats för att öka den allmänna bildningen i skolan vore följande: inför två timmars obligatorisk högläsning i skolan, varje dag - alltså att läraren läser för eleverna. Verkets typ och ursprung kan variera, men läsningen skall alltid följas av diskussion. Inte bara diskussion om själva texten, utan om saker som växer ur detta. Historia, samhällssituation, historiska frågor, moralställningstaganden, vad man vill. Att läsa litteratur är en central del i den mänskliga bildningsutvecklingen, och med tanke på de sjunkande lästalen bland "Sveriges unga" (som man ibland säger, med brösttoner) tror jag att en insats här vore fantastisk. Som sagt finns det så oerhört mycket man kan knyta till läsningen och få fram i diskussionen. Fram för läsning och reflektion. Jag tror också att läsning är ett av de enklaste och mest stimulerande sätten att frambringa det som lite slarvigt kallas "allmänbildning", och kanske än viktigare, att bibringa eleverna ett historiskt-analytiskt sätt att se på världen - att hjälpa dem att inte bara se på tingen som en serie löryckta händelser utan inbördes sammanhang, att fundera över vad en text vill säga (och varför den vill det), vem som skrivit den, i vilken historisk situation, för att svara på vilka frågor, etc. Utan att konfronteras med var människor tidigare tänkt är det svårt att lära sig tänka analytiskt, och det är viktiga saker. Rent personligen tror jag inte på någon stor, officiell "kanon" utan på variation i urvalet. Men läsning, läsning, läsning, diskussion, diskussion, diskussion, analys, analys, analys.

Min fars spontana exempel var Greven av Monte Cristo ...End of sermon ;-)