torsdag 22 mars 2012

Vanor och ovanor

... och imorgon, fredag den 23e klockan 10.45, håller jag föredrag på Humanist- och teologdagarna i Lund. Ämnet är "from respekt eller envis ovana: om oviljan att ändra religiösa texter" (dagarnas "överämne" är "vanor och ovanor") och föredraget beskrivs så här i katalogen:

"Föreläsningen handlar om hur religiösa traditioner ibland gjort språk och texter okränkbara, bevarat deras minsta bokstav oavsett om man förstår dem eller ej – även om de innehåller uppenbara felskrivningar. Vi går från romarnas Arvalhymn, som man behöll
fast den var så ålderdomlig att man knappt begrep den, till Gamla testamentets texter,
som redigerats och ändrats gång efter annan för att sedan bli oföränderliga ... Vad händer när modern vetenskap segmenterar texter som traditionellt har setts som odelbara och monolitiska?"

Det hela går av stapeln i sal L201 på Språk och litteraturcentrum, Lunds universitet. Välkomna!

fredag 9 mars 2012

MM-etrusker

Den 22e mars klockan 18 håller jag föredrag på Medelhavsmuseet i Stockholm - om det etruskiska språket. Kanske kommer jag lite in på den tvåspråkiga etruskisk-feniciska inskriften från Pyrgi, som jag publicerat artikel om. Jo, den kommer vi nog inte undan!