lördag 26 juli 2014

Arbete


För övrigt arbetas det i det wikanderska hemkontoret intensivt på uppföljaren till Serafers drömmar - med titeln Den trettonde funktionen. Det går framåt här! Jag jobbar också med ett paper till årets OTSEM-konferens i Hamburg (om interdentaler, sibilanter och emfatiska ljud i hebreiska, ugaritiska och arameiska - en snårskog att vandra i, kan jag meddela ... en redan välgenomtraskad sådan) samt med artikel till det biblisk-indoeuropeiska projektet (en artikel som bland annat behandlar det indoeuropeiska verbet *h3erbh-, som betydde något i stil med "lämna sin egen grupp och ansluta sig till en annan". Detta verb är av central betydelse i min artikel - mer säger jag inte :-) ) .

Noterar för övrigt att Serafers drömmar säljs för ett ytterst välvilligt pris på Bokus - följ länken ovan så får ni se!

torsdag 24 juli 2014

Vilka vi var

Ett av de vackraste citaten jag vet kommer ur fragmenten ur den gnostiske läraren Theodotos' skrifter (Excerpta ex Theodoto 78:2) - på grekiska lyder det hela:

Ἔστιν δὲ οὐ τὸ λουτρὸν μόνον τὸ ἐλευθεροῦν,
ἀλλὰ καὶ ἡ γνῶσις,
τίνες ἦμεν,
τί γεγόναμεν,
ποῦ ἦμεν,
ἢ ποῦ ἐνεβλήθημεν,
ποῦ σπεύδομεν,
πόθεν λυθροῦμεθα,
τί γέννησις,
τί ἀναγέννησις.

I översättning blir det:

"Det som befriar är inte bara tvättandet [d.v.s. dopet]
utan också Kunskapen -
vilka vi var,
vad vi har blivit,
var vi var
eller varthän vi har kastats,
vart vi skyndar,
varifrån vi befrias,
vad födelse är,
vad återfödelse är."


Här finns hela den grekiska texten till Theodotos-fragmenten, och här finns en översättning.

tisdag 22 juli 2014

Mandéer är inte kristna

Det är viktigt med att hålla sina kategorier riktiga. Detta tänkte jag på apropå denna artikel i Norrköpings Tidningar; den handlar om fördrivningen av kristna från Mosul i Irak. Den talar om Mosuls kristna historia, och så sägs det att "Mosul är en stad i norra Irak med en av världens äldsta kristna civilisationer; under mer än 1700 år har kristna levt i området. Det har varit en blandad skara av assyrier, kaldéer och mandéer."

Men det stämmer ju inte - kategoriseringen, det vill säga. Mandéerna är inte kristna. De utgör en gnostisk religionsspillra som håller Johannes döparen mycket högt, medan Jesus från Nasaret tvärtom avvisas och ses som en falsk lärare. Att kalla dem "kristna" håller inte alls. Däremot stämmer det att också de haft det mycket svårt i Irak under senare år (och även tidigare).

Mandéernas klassiska språk, mandeiskan, är för övrigt intressant - det är en östarameisk dialekt, rätt nära släkt med syriskan och den babyloniska talmudarameiskan. Och de skriver i princip ut alla sina vokaler - ovanligt för ett klassiskt semitiskt språk vars alfabete härstammar från det feniciska. Än idag talar ett fåtal den moderna versionen av språket, nymandeiska.

fredag 18 juli 2014

Drömmar och sethianism

Drömmar är roliga, i synnerhet när de innehåller bisarrt språkligt material (se till exempel här för några av mina privata klassiker på området). I natt var jag med om ännu en sådan highlight: jag drömde nämligen att min käre far hade skrivit en deckare och givit ut den - men inte under eget namn utan under pseudonymen "Sakne Blomé Sogne Traanas". Se där! För övrigt hade denna deckare det speciella greppet att författaren själv var mördaren (!).

Och nu har jag och två till haft koptiskaseminarium via Skype - jag drogs in i denna trevliga verksamhet för ett tag sedan: vi läser Nag Hammadi-texter ... just nu håller vi på med Den store Seths andra traktat. Tidigare har vi bland annat läst en av mina personliga favoriter, Seths tre stelar, som tycks vara ett slags sethiansk-gnostisk liturgisk text för uppstigandet genom de gudomliga planen. Är man intresserad av den texten finns en översättning här!

Och man övar ju sitt ordförråd - nu idag lärde jag mig ordet močkj (som betyder "blanda" eller "vara blandad"). Nej, vackert att lyssna på är det inte, koptiska. Men kul!

tisdag 15 juli 2014

Troper, troper!

För dem som eventuellt kan ha missat en av världens skojigaste webbsidor måste jag göra reklam för Tv-Tropes - där kan man ägna timmar av sitt liv åt igenkännande och skratt. Upptäckte själv sidan för kanske ett år sedan, max. Det handlar alls icke bara om TV utan om all möjlig populärkultur. De har till och med en sida om ABBA (och, för den som är lagt på det hållet, Europe ...). Jag läser saker där ständigt - gack du och gör sammaledes!

tisdag 1 juli 2014

Liffsigt!

Dagens tema är lustiga ord man använde som barn. Här är två som förekom flitigt i min vänkrets när jag var cirkus tio år gammal:

NOLFTE
... dvs. ordningstalet för "noll". I synnerhet rörande liv i data- och tvspel: "har man ett nolfte liv i det här spelet"?

LIFFSIG
Förkortat av "livsfarlig", gärna beundrande för något virtuost - "fan va liffsigt gjort!"


Känns de två igen? Har ni andra liknande exempel?