tisdag 22 juli 2014

Mandéer är inte kristna

Det är viktigt med att hålla sina kategorier riktiga. Detta tänkte jag på apropå denna artikel i Norrköpings Tidningar; den handlar om fördrivningen av kristna från Mosul i Irak. Den talar om Mosuls kristna historia, och så sägs det att "Mosul är en stad i norra Irak med en av världens äldsta kristna civilisationer; under mer än 1700 år har kristna levt i området. Det har varit en blandad skara av assyrier, kaldéer och mandéer."

Men det stämmer ju inte - kategoriseringen, det vill säga. Mandéerna är inte kristna. De utgör en gnostisk religionsspillra som håller Johannes döparen mycket högt, medan Jesus från Nasaret tvärtom avvisas och ses som en falsk lärare. Att kalla dem "kristna" håller inte alls. Däremot stämmer det att också de haft det mycket svårt i Irak under senare år (och även tidigare).

Mandéernas klassiska språk, mandeiskan, är för övrigt intressant - det är en östarameisk dialekt, rätt nära släkt med syriskan och den babyloniska talmudarameiskan. Och de skriver i princip ut alla sina vokaler - ovanligt för ett klassiskt semitiskt språk vars alfabete härstammar från det feniciska. Än idag talar ett fåtal den moderna versionen av språket, nymandeiska.

Inga kommentarer: