lördag 22 september 2018

Flottbro och shigaku

Man måste bara älska japanska, alltså: jag behövde kolla upp mer exakt vad ordet shigaku betyder (såg det bara translittererat i en titel på en bok av litteraturhistorikern Haruo Shirane, som för övrigt skrivit utmärkta introduktionsvolymer till klassisk japanska, bungo). Detta ord kan (i olika kanjistavningar) betyda: "studium av historia", "privatskola", "tandläkarstudium", "femton års ålder", "skolinspektör", "poetik", samt "detta ämne"." Se bara här!

I detta fall var det betydelsen "poetik" som avsågs (vilket man hade sett om man haft titeln skriven med kanji istället för i translitteration) - det handlade nämligen om boken Yume no ukihashi: Genji monogatari no shigaku (vilket bör betyda ungefär "Drömmens flottbro: Poetiken i Berättelsen om Genji").

fredag 14 september 2018

SCAS och färdigställande

Viktigt meddelande till allmänheten:
Att avsluta ett bokmanus är inte det lättaste - mycket pyssel och knåp blir det.

För övrigt är jag nu sedan nästan två veckor installerad på Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala, där min Pro Futura Scientia-forskartjänst nu inletts. Jag är därmed en äkta, dubbelbosatt Uppsalundensare. Det ni. Mer om detta kommer!