söndag 28 december 2014

Tidigare och nyare siare

Som tillägg till den förra posten som visar utlärning av vedisk recitation måste jag nämna att den får mig att fundera på själva texten de unga männen lär sig recitera (den inledande hymnen till eldguden Agni). Där förekommer bland annat följande textrader:

Agniḥ pūrvebhir ṛṣibhir 
īḷio, nūtanair uta …

"Agni skall av tidigare siare
hyllas, och av nya ..."


Det vi ser i videon är ju just ett exempel på detta - hur texten och hyllningen till Agni förs vidare från "tidigare" till "nya"! 

Vedisk in- och utlärning

Kan inte undanhålla er följande rätt fantastiska YouTube-video, som föreställer muntligt utlärande av vedisk text (Ṛgveda I.1, Agnim  īḷe purohitam ...) på ett sätt som känns som att det rätt väl motsvarar hur texten lärts ut under de senaste tretusen åren. Man skall inte underskatta utantillärning av långa textstycken på antika språk - just detta har varit den självklara utbildningsvägen i många kulturer under lång tid. Se och imponeras:

-->

fredag 19 december 2014

Att tala tyska

Det är lite lustigt att en av de svåraste fraser som finns på tyska rent uttalsmässigt är "Deutsch zu sprechen" ("att tala tyska"). Kombinationen av ljuden  [t͡ʃ], [t͡s], [ʃ] och [ç] är riktigt jobbig när man pratar snabbt ... i alla fall man om man vill låta någorlunda tydlig!

söndag 14 december 2014

Gilbert, Sullivan och filologin!

Jag, som älskar både antika främreorientaliska språk och Gilbert & Sullivan, höll på att trilla av stolen av glädje när jag såg följande fantastiska variant på "The Major General's Song" ur The Pirates of Penzance ... på temat biblisk-främreorientalisk filologi! :
"I am the very model of a biblical philologist - I'm quite the Semitician and a passing Hittitologist!" - fantastisk låt, inte sant?

onsdag 10 december 2014

Ditten und datten

Efter viss tystnad pga sjukdom återkommer jag här med lite nytt.

För det första en länk till en understreckare jag skrev i Svenska Dagbladet av Lina Sjöbergs bok "Ofromma bibeltolkningar". Jag tar i texten upp olika metodologiska infallsvinklar i exegetiken och hur de typer av frågor man ställer till texterna - och ur vilka perspektiv - naturligtvis påverkar vilken typ av svar man får, även på ett metodologiskt plan.

För det andra vill jag glatt nämna att jag mottagit Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik från Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund; om detta kan man läsa lite här!

För övrigt befinner jag mig just nu i Tokyo, där jag dagligen tvingas öva min haltande men någorlunda fungerande japanska. Kul grejer!