måndag 30 maj 2011

Hapax

... och så sitter man återigen där och grubblar på ordet talʾūbôt i Hosea 13:5. Vilken av alla de föreslagna etymologierna är den riktiga? Kanske ingen? Det är svårt med hapax legomena. Ordet betyder för övrigt något i stil med "torrhet". Tror man. Kanske släkt med ett östsemitiskt ord som betyder "infektera". Kanske. Eller kanske inte.

fredag 27 maj 2011

iMakulatur

Man bara måste älska ordet "makulatur". Visst är det vackert? Makulatur, makulatur, makulatur ...

söndag 15 maj 2011

Sol och bad

Jag skall på "Sky and symbol"-konferens i juni, anordnad av universitetet i Trinity/St. David i Wales, eller Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, som keltofilen säger. Fast det utspelar sig i Bath, den stad där Jane Austen tillbringade viktiga delar av sitt liv (se t.ex. resultatet i vad som kanske är hennes bästa bok - Persuasion). Jag och The Dear Lady skall besöka det därtill avpassade muséet, bese The Royal Crescent och annat smått och gott. Och så skall jag naturligtvis hålla ett anförande - om relationen mellan den ugaritiska solgudinnan och pest- och krigsguden Reshef (eventuellt identifierad med planeten Mars). Här finns programmet för begivenheterna, där man även kan läsa om mitt bidrag.

torsdag 12 maj 2011

Logograf

En ny liten betraktelse av mig (om hettitiskans logogram) finns på Forskning & Framstegs hemsida. Läs här!

lördag 7 maj 2011

Avpolleterat femininsuffix

Var på hettitologikonferens för ungefär en vecka sedan, där jag bland annat fick höra den store Craig Melchert utlägga sina idéer kring den så kallade "i-mutationen" på luviska. I min bok "Ett träd med vida grenar" nämner jag den teori densamme lade fram i en artikel på 90-talet, att detta suffix (ett mysko "i" som dyker upp mellan stammen och ändelsen i nominativ och ackusativ av animata substantiv på luviska) är en rest av gamla indoeuropeiska femininsuffix. Men nu visar det sig att Melchert gjort helt om i frågan - allt som är fast förflyktigas, som det brukar heta! Men så måste det ju också vara.