måndag 30 maj 2011

Hapax

... och så sitter man återigen där och grubblar på ordet talʾūbôt i Hosea 13:5. Vilken av alla de föreslagna etymologierna är den riktiga? Kanske ingen? Det är svårt med hapax legomena. Ordet betyder för övrigt något i stil med "torrhet". Tror man. Kanske släkt med ett östsemitiskt ord som betyder "infektera". Kanske. Eller kanske inte.

Inga kommentarer: