lördag 24 november 2012

Litteraturmystik

På söndag den 25/11 klockan 15.00 deltar jag i en paneldiskussion i Uppsala på temat "litteratur och mystik" med ett antal andra forskare:

Katarina Båth (http://www.littvet.uu.se/om_oss/personal/hemsidor_a-j/katarina_bath/,
Thomas Karlsson (http://www.esswe.org/#members/184/index.html),
Susanna Åkerman (http://snaswe.blogspot.se/2008/12/presentation-susanna-kerman.html)
amt Ann Öhrberg (http://www.littvet.uu.se/om_oss/personal/hemsidor_s-o/ann_ohrberg/).

Platsen är Sensus Uppsala, Västra Ågatan 16. Inträde är gratis och alla är välkomna.

lördag 10 november 2012