fredag 24 februari 2012

Är det (d)järvt att äta mycket?

Ett roligt ord är tyskans Vielfraß, som betyder "järv". Det lustiga med det är att det är ett klassiskt exempel på folketymologi. Den tyska termen är nämligen lånad från ett nordiskt ord "fjellfräs" eller liknande (ordagrant "fjällkatt"), som sedan på tyska omtolkades som om det hade att göra med verbet fressen, "äta (om djur)". Då skulle det betyda något i stil med "den som äter mycket".

Detta är i alla fall en vanlig förklaring. Kul är också att det i äldre svenska finns belägg för att ordet återlånats från tyskan som "filfras" eller "fillfrass". Dessutom är det möjligt att den (sannolikt missförstådda) tyska benämningen påverkat den zoologlatinska benämningen gulo ("glupsk [person]") och den ovanligare engelska termen för djuret, glutton. Om jag är riktigt informerad skall ordet fjellfross fortfarande finnas på nynorsk i betydelsen "järv".

Ett djur för undervisitetet, helt enkelt. Undrar om det ofta får ryggmatism?