söndag 31 januari 2010

Smithbok

Håller på att läsa en bok jag borde ha läst för länge sedan - Mark S. Smiths The Origins of Biblical Monotheism: Israel's Polytheistic Background and the Ugaritic Texts. Jag håller långt ifrån med honom om allt han säger, men det kan inte kommas ifrån att boken är djupt insiktsfull i många avseenden och mycket stimulerande läsning. Bör läsas av den som är intresserad av sådant.

lördag 30 januari 2010

Deborah's cliff

För spel-och-språkfanatiker som undertecknad är sånt här väldigt kul. Ad fontes, så att säga.

tisdag 26 januari 2010

Nokh a mol

Och här har vi ännu en recension.

söndag 24 januari 2010

Kulturenrecension

Tidningen Kulturen recenserar Orden och evigheten. Recensenten Crister Enander säger bland annat:

"Med en nästan lekfull lätthet hanterar Ola Wikander minst sagt avancerade och för de flesta helt okända litterära verk och utdöda språk [...] Med samma lätta hand tecknar han deras bakgrund och betydelse. Han belyser avgörande sammanhang som texter och språk spelat genom historien, visar konkret hur språket även kan styra våra tankar och vår syn på världen. [...] Engagemanget, hans kunskapsglädje och glupande hunger efter nya kunskaper och insikter, smittar avsevärt effektivare än svininfluensan. Dessutom hänfaller han inte åt någon form av lärdomshögfärd eller elitism utan står i stället nära den en gång stolta tradition som enklast kan betecknas som arbetarrörelsens humanism."

Läs hela här!

fredag 22 januari 2010

BTJ om Orden och evigheten

Den första recensionen av Orden och evigheten har nått min låda - och det är BTJ:s Lars-Gunnar Andersson som bland annat säger:

"Avsnitten är populärvetenskapligt skrivna och lärorika i sina associationer mellan gammalt och nytt, mellan språkligt och kulturellt, mellan detalj och princip. Läsaren bjuds på en språklig antikrunda i bokform. Det finns gott om kunskap i guidningen, och det blir aldrig tungläst. Snarare vill man veta mer, och det är ett gott betyg."

(BTJ-häftepos 10104102)

torsdag 21 januari 2010

Känguru

I det senaste (sista?) numret av tidskriften Känguru medverkar undertecknad med en liten text om hur världen varit utan humaniora och om vad konung Shulgi har att säga oss om den saken.

tisdag 19 januari 2010

Vältra

Ett av mina hebreiska favoritord är verbavledningen hithgalgal, "att vältra sig fram". Det bara är så. Och det låter precis så vräkigt och "krossande allt i sin väg" som det är!

torsdag 14 januari 2010

A-e-bb-a-e

Såg just Ebbe the Movie, i sannning ett märkligt porträtt över en märklig människa och en egendomlig epok. Ett stycke samtidshistoria från en svunnen tid, så att säga. Språkräven i mig kan inte bli att notera hur framtidens filologer kanske kommer att tycka sig se en märklig vokalskridning i följande titlar:

Abba the Movie
Ebba the Move
Ebbe the Movie


Har vi, kommer någon kanske att fråga sig, här ett ord i förändring, där någon ljudlag först ändrar det anljudande a-et till e för att sedan genom vokalharmoni ändra även det senare? Hmm ... jag anar en hel avhandling i historisk fonologi någon gång på 3600-talet (om det nu finns sådana då ...)

tisdag 12 januari 2010

Ze book haz come!

Idag fick jag hem det allra första exet av Orden och evigheten i min brevlåda, och den blev mycket vacker, med en ärgig, lite "använd" känsla över hela omslaget som jag finner mycket tilltalande. Överhuvudtaget är jag väldigt svag för den sortens estetik - sammanfallande, korrugerade övergivna motiv och miljöer, bortglömda halvförvildade känslor och platser. I synnerhet uppskattar jag städers halvindustriella utkanter, just där naturen möter asfalten och små färgrika ogräsblad sticker upp ur marken och visar sin envetna styrka - och får en att känna sig så märkligt vemodig. Nåväl, I digress. Här har vi det hela i storformat (kring månadskiftet skall boken finnas i handeln är det tänkt):

lördag 9 januari 2010

Smithykoden

Detta är makalöst kul. Det bästa sättet att driva med fåntrattar är just att ... driva med dem! :-D

tisdag 5 januari 2010

Dödens torka

Åter lite över 3000 år gammal ugaritisk poesi, i sammahanget uttalat av gudapatriarken El till solgudinnan Shapshu:

pl ʿnt šdm y špš
pl ʿnt šdm il
yštk bʿl ʿnt mḥrṯt
iy aliyn bʿl
iy zbl bʿl arṣ


Jag översätter detta i min avhandling:

"Parched are the furrows of the fields, o Shapshu,
parched are the furrows of the fields of El [or: the great fields].
Baal must take care of [or: has forsaken] the furrows of the ploughland:
where is Victorious Baal,
where is Prince Baal of the earth?"


Baal är i dödsriket och kan inte sända sitt regn - den brännande torkan härskar. Man undrar vad den ugaritiske mästerskrivaren Ilimilku hade haft att säga om den globala uppvärmningen och Köpenhamnskonferensen ...

lördag 2 januari 2010

Kvantifieringsmani

Jag tycker inte heller att bibliometri är bra. Att räkna citeringar har så uppenbara metodologiska brister att det knappast ens behöver påpekas - tänk på hur ofta man citerar folk enkom för att refutera dem ...

Etymologiska bestsellers?

En skojig sökning hit till bloggen, för övrigt: "etymologisk skönlitteratur"! Har ni månne några exempel på denna egenartade genre?

Burn ...

Jag ser att min kommande Orden och evigheten i skrivande stund är tvåa på Böckernas klubbs topplista - innan boken ens kommit ut (slutet av januari planeras den dyka upp)! Sånt värmer.

Nu snart åter till bokhyllebyggandet - skall bli en vacker hylla för diverse filologiska och lingvistiska saker. Sedan planerar jag att ta mig till arbetsrummet/teologkällaren för att skriva lite om fornetiopiskans arv av två gamla torkeverb.

Apropå det är det skoj att sanskritens ord tapas betyder både "hetta" och "askes". Det där säger nog något, tror jag.