tisdag 5 januari 2010

Dödens torka

Åter lite över 3000 år gammal ugaritisk poesi, i sammahanget uttalat av gudapatriarken El till solgudinnan Shapshu:

pl ʿnt šdm y špš
pl ʿnt šdm il
yštk bʿl ʿnt mḥrṯt
iy aliyn bʿl
iy zbl bʿl arṣ


Jag översätter detta i min avhandling:

"Parched are the furrows of the fields, o Shapshu,
parched are the furrows of the fields of El [or: the great fields].
Baal must take care of [or: has forsaken] the furrows of the ploughland:
where is Victorious Baal,
where is Prince Baal of the earth?"


Baal är i dödsriket och kan inte sända sitt regn - den brännande torkan härskar. Man undrar vad den ugaritiske mästerskrivaren Ilimilku hade haft att säga om den globala uppvärmningen och Köpenhamnskonferensen ...

3 kommentarer:

Petter Eremiten sa...

Är det möjligt att ange fonetiskt ungefär hur en recitation av texten kan ha låtit?

Petter Eremiten sa...

Är det möjligt att fonetiskt beskriva hur en recitation av denna dikt skulle ha låtit?

M v h

Petter Eremiten

Ola Wikander sa...

He, komplicerat det där, på grund av skriftens vokalbrist. Men något sådant här kanske man skulle kunna tänka sig, mycket mycket tentativt:

pallā ʕanātu šadīma yā šapšu
pallā ʕanātu šadīma ʔili
yštk baʕlu ʕanāti maḥruṯāti
ʔiya ʔalʔiyanu baʕlu
ʔiya zabulu baʕlu ʔarṣi

Några ord vilkas vokalisering verkligen är omöjlig att uttala sig om har jag lämnat vokallösa. Noteras bör också att flera andra ords vokaler är mycket osäkra. ʔ står för glottisklusilen ("vokalansatsen", som arabiskans hamza och hebreiskans 'alef), medan ʕ är den faryngala frikativan 'ayin. Bokstäver med punkter under är "emfatiska", vilket uttalades antingen som en samtidig förträngning av svalget eller som en glottaliserad ejektiv (med ett "knackande" strupljudsläte samtidigt som ljudet). Vilket är oklart.