söndag 24 januari 2010

Kulturenrecension

Tidningen Kulturen recenserar Orden och evigheten. Recensenten Crister Enander säger bland annat:

"Med en nästan lekfull lätthet hanterar Ola Wikander minst sagt avancerade och för de flesta helt okända litterära verk och utdöda språk [...] Med samma lätta hand tecknar han deras bakgrund och betydelse. Han belyser avgörande sammanhang som texter och språk spelat genom historien, visar konkret hur språket även kan styra våra tankar och vår syn på världen. [...] Engagemanget, hans kunskapsglädje och glupande hunger efter nya kunskaper och insikter, smittar avsevärt effektivare än svininfluensan. Dessutom hänfaller han inte åt någon form av lärdomshögfärd eller elitism utan står i stället nära den en gång stolta tradition som enklast kan betecknas som arbetarrörelsens humanism."

Läs hela här!

1 kommentar:

Irene sa...

Det var väl beröm som hette duga!