torsdag 26 juni 2014

Steampunkprogram

Steampunkfestivalen/Swecon (som öppnar dörrarna i Gävle imorgon) har nu färdigställt sitt slutgiltiga program, som man kan titta på i PDF-format här. Jag är med och håller föredrag om antik magi imorgon klockan 17.25 (under titeln "Vokaler och voodoodockor"), och så deltar jag i tvenne paneldiskussioner på lördagen ("Hur många gånger behöver världen räddas", klockan 15.00 samt "Familiar creatures", klockan 21). På söndagen signerar jag Serafers drömmar för den som vill, klockan 12.

Och så skall jag så klart slänga på mig fracken och solglasögonen och gå på Steampunkbalen!

måndag 23 juni 2014

Crickskrit!

Cricket på sanskrit!

Swecon

Kan meddela att jag kommer att delta vid årets upplaga av fantastikmässan Swecon (i år med Steampunktema!) som går av stapeln den 27-29 juni i Gävle. Jag kommer att vara med i två panelsamtal (om huruvida världen alltid skall behöva räddas i fantastisk litteratur, samt om återanvändning av klassiska fantasyväsen) och även hålla ett eget 20-minutersföredrag om antik magi. Mitt eget föredrag tycks bli på fredagen, panelerna på lördagen.

söndag 15 juni 2014

Temporalt

För inte länge sedan publicerades en artikel jag skrivit ihop om de pedagogiska problem som dyker upp när man undervisar i bibelhebreiska och skall förklara den invecklade frågan om språkets "tempusformer" .... som inte egentligen är tempusformer i vanlig mening. Faktum är att forskningen fortfarande inte exakt vet vad de olika formerna betyder - eller, snarare: det finns många konkurrerande analyser. Detta ställer läraren inför en särskild utmaning (och naturligtvis eleverna). Om detta skriver jag i min artikel, som jag lite fyndigt kallat "Perfect or Imperfect Learning - Teaching the 'Tenses' of Biblical Hebrew". Den är nu publicerad i tidskriften Hebrew Higher Education, av vilken man kan ladda ned den senaste volymen (och tidigare) gratis här. Min artikel finns på sidorna 119-129 i volym 16 (2014).

För övrigt har en kollega till mig i Uppsala just bidragit med en ny analys av just "tempusproblemet" i hebreiskan - en analys som inför det i sammanhanget nya begreppet "Appeal Function", alltså idén att formerna delvis skiljs åt genom den grad i vilken de "kallar på uppmärksamheten", så att säga. Ulf Bergströms avhandling heter Temporality and the Semantics of the Biblical Hebrew Verbal System (man kan läsa om avhandlingen här). Jag som varit med (och delvis agerat sparringpartner) vid några av Ulfs seminarier kan garantera att det är intressant läsning för den som är inne på sådant!

fredag 6 juni 2014

Psommar!

Jag högtidlighåller denna egendomliga dag (den s.k. nationaldagen) med "Sommarpsalm" - en sång jag uppskattar mycket och har fina minnen av att ha framfört i körsammanhang (i Lunds domkyrka, bland annat). Den har text av Wirsén, delvis tagen från Deuterojesaja ("Allt kött är hö och blomstren dö och tiden allt fördriver - blott Herrens ord förbliver", som bygger helt på Jes 40:6-8), som i sin tur lånade bildspråket från gammal nordvästsemitisk bakgrund (representerad bland annat i torkesymboliken i Ugarit, som jag själv forskat på). Så blandat är det svenska! :Om denna vackra psalm och dess nordvästsemitiska bakgrund skriver jag i min bok Gud är ett verb, sidorna 160-164. Min poäng är att bilden av att "köttet som är hö" ursprungligen kommer ur syrisk-palestinska källor, där den mördande torkan alltid är en fara och urspungligen kopplas till dödsguden Mot, innan motivet plockas upp av Deuterojesaja (den hypotetiske författaren till Jes 40), som använder motivet för att visa Jahves  makt. Här uppe i nord blir det hela snarare en liten aspekt på en vacker svensk sommar. Jag ser själv detta som ett fantastiskt exempel på kulturblandning och kulturöverföring. Från Ugarit till Sverige!

onsdag 4 juni 2014

En en eller en enda en? Makalöst!

En av årets mest bisarra språktolkningar måste vara denna, där man uppfattar ordet "en" i "en anställning" som ett räkneord och inte som obestämd artikel, med resultatet att en människa blir utvisad från Sverige. Sanslöst! Personen skulle ha haft "en anställning" för att få stanna, men hon hade haft två, och därför får hon inte stanna i landet. Man tolkar alltså "en" som ett räkneord mot all rim och reson. Som sagt: helt jävla sanslöst - och bra att nordiska språk tar upp det!

Forskning, forskning!

Mitt forskningsarbete är just nu inriktat, som sig bör, på mina två forskningsprojekt - dels mitt VR-projekt om indoeuropeisk-bibliska kulturkontakter och dels på mitt ännu inte avslutade projekt om informationsbevarande och klassisk språk- och textforsknings möjliga inflytande över frågan om bevarande av textmaterial om använt kärnbränsle. I det förra fallet tänker jag just nu omarbeta en konferenspresentation från 2012 (Oxford) om det hebreiska (och allmänsemitiska) ordet för "häst" - och dess sannolikt indoeuropeiska bakgrund - till en artikel. Det rör sig om frågan om ett eventuellt lån från luviska, och hur den luviska urformen till ordet kan ha sett ut. Det är alltid en märklig upplevelse att gå tillbaka till saker man skrev för några år sedan och se vad man kan göra med det nu. Med lite tur skall det gå vägen.

Det andra rör sig alltså om mitt projekt om informationsbevarande över lång tid. Där spekulerar jag just nu i vikten av att hålla jämförande/historisk språkvetenskap levande i avlägsna framtider, för att man då skall kunna läsa dagens texter om använt kärnbränsle, och därmed undvika att bli strålskadad. Det är ett ovant ämne för mig som humanvetare att skriva om, men också fascinerande. Jag har tidigare, inte minst i min bok Orden och evigheten, argumenterat för vikten av att tekniska fält använder kunskaper från klassisk humaniora för att vidga sina vyer - och detta projekt är just ett exempel på det. Väldigt roligt att få deltaga i! I en annan artikel som skall höra till detta projekt drar jag paralleller mellan kärnbränslefrågan och den feniciske konungen Eshmunazor II:s gravinskrift (något som jag också hade seminarium kring i december). Det ni! Och det du, Eshmunazor - det hade du inte väntat dig!