söndag 15 juni 2014

Temporalt

För inte länge sedan publicerades en artikel jag skrivit ihop om de pedagogiska problem som dyker upp när man undervisar i bibelhebreiska och skall förklara den invecklade frågan om språkets "tempusformer" .... som inte egentligen är tempusformer i vanlig mening. Faktum är att forskningen fortfarande inte exakt vet vad de olika formerna betyder - eller, snarare: det finns många konkurrerande analyser. Detta ställer läraren inför en särskild utmaning (och naturligtvis eleverna). Om detta skriver jag i min artikel, som jag lite fyndigt kallat "Perfect or Imperfect Learning - Teaching the 'Tenses' of Biblical Hebrew". Den är nu publicerad i tidskriften Hebrew Higher Education, av vilken man kan ladda ned den senaste volymen (och tidigare) gratis här. Min artikel finns på sidorna 119-129 i volym 16 (2014).

För övrigt har en kollega till mig i Uppsala just bidragit med en ny analys av just "tempusproblemet" i hebreiskan - en analys som inför det i sammanhanget nya begreppet "Appeal Function", alltså idén att formerna delvis skiljs åt genom den grad i vilken de "kallar på uppmärksamheten", så att säga. Ulf Bergströms avhandling heter Temporality and the Semantics of the Biblical Hebrew Verbal System (man kan läsa om avhandlingen här). Jag som varit med (och delvis agerat sparringpartner) vid några av Ulfs seminarier kan garantera att det är intressant läsning för den som är inne på sådant!

Inga kommentarer: