torsdag 7 maj 2020

I huvudet på Athena

Just utkommen:

Vetenskapssocietetens i Lund vackra jubileumsbok I Pallas Athenas huvud, med många roliga artiklar kring humaniora och humaniorans roll vid Lunds universitet. Själv deltar jag med en essä om textnekromanti, textemulation och att "låta texten vara död" – en utökad version av en text jag deklamerade i radions OBS i höstas. Jag är stolt och glad att få vara med i detta sant lundahumanistiska sammanhang!