lördag 7 maj 2011

Avpolleterat femininsuffix

Var på hettitologikonferens för ungefär en vecka sedan, där jag bland annat fick höra den store Craig Melchert utlägga sina idéer kring den så kallade "i-mutationen" på luviska. I min bok "Ett träd med vida grenar" nämner jag den teori densamme lade fram i en artikel på 90-talet, att detta suffix (ett mysko "i" som dyker upp mellan stammen och ändelsen i nominativ och ackusativ av animata substantiv på luviska) är en rest av gamla indoeuropeiska femininsuffix. Men nu visar det sig att Melchert gjort helt om i frågan - allt som är fast förflyktigas, som det brukar heta! Men så måste det ju också vara.

1 kommentar:

Irene sa...

Så vad anser han nu att det är?