söndag 15 maj 2011

Sol och bad

Jag skall på "Sky and symbol"-konferens i juni, anordnad av universitetet i Trinity/St. David i Wales, eller Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, som keltofilen säger. Fast det utspelar sig i Bath, den stad där Jane Austen tillbringade viktiga delar av sitt liv (se t.ex. resultatet i vad som kanske är hennes bästa bok - Persuasion). Jag och The Dear Lady skall besöka det därtill avpassade muséet, bese The Royal Crescent och annat smått och gott. Och så skall jag naturligtvis hålla ett anförande - om relationen mellan den ugaritiska solgudinnan och pest- och krigsguden Reshef (eventuellt identifierad med planeten Mars). Här finns programmet för begivenheterna, där man även kan läsa om mitt bidrag.

Inga kommentarer: