lördag 26 juli 2014

Arbete


För övrigt arbetas det i det wikanderska hemkontoret intensivt på uppföljaren till Serafers drömmar - med titeln Den trettonde funktionen. Det går framåt här! Jag jobbar också med ett paper till årets OTSEM-konferens i Hamburg (om interdentaler, sibilanter och emfatiska ljud i hebreiska, ugaritiska och arameiska - en snårskog att vandra i, kan jag meddela ... en redan välgenomtraskad sådan) samt med artikel till det biblisk-indoeuropeiska projektet (en artikel som bland annat behandlar det indoeuropeiska verbet *h3erbh-, som betydde något i stil med "lämna sin egen grupp och ansluta sig till en annan". Detta verb är av central betydelse i min artikel - mer säger jag inte :-) ) .

Noterar för övrigt att Serafers drömmar säljs för ett ytterst välvilligt pris på Bokus - följ länken ovan så får ni se!

Inga kommentarer: