torsdag 24 juli 2014

Vilka vi var

Ett av de vackraste citaten jag vet kommer ur fragmenten ur den gnostiske läraren Theodotos' skrifter (Excerpta ex Theodoto 78:2) - på grekiska lyder det hela:

Ἔστιν δὲ οὐ τὸ λουτρὸν μόνον τὸ ἐλευθεροῦν,
ἀλλὰ καὶ ἡ γνῶσις,
τίνες ἦμεν,
τί γεγόναμεν,
ποῦ ἦμεν,
ἢ ποῦ ἐνεβλήθημεν,
ποῦ σπεύδομεν,
πόθεν λυθροῦμεθα,
τί γέννησις,
τί ἀναγέννησις.

I översättning blir det:

"Det som befriar är inte bara tvättandet [d.v.s. dopet]
utan också Kunskapen -
vilka vi var,
vad vi har blivit,
var vi var
eller varthän vi har kastats,
vart vi skyndar,
varifrån vi befrias,
vad födelse är,
vad återfödelse är."


Här finns hela den grekiska texten till Theodotos-fragmenten, och här finns en översättning.

Inga kommentarer: