söndag 25 maj 2014

Dror!

Det hebreiska ordet dərôr betyder "befrielse" eller "frihet". På modern hebreiska uttalas det lite enklare, som dror.

Det ordet är ovanligt relevant idag. Dror är nämligen också ett mansnamn, och idag är det val till EU-parlamentet, en församling jag tidigare valt att inte rösta till. Men denna gång tänker jag göra ett undantag - jag tänker nämligen rösta för Vänsterpartiets kandidat Dror Feiler - som, trogen sitt namn, är en kämpe för frihet från förtryck och för motstånd mot fascism och andra liknande obehagligheter.

Han fördes under de senaste dagarna bort inte en, utan två gånger från demonstrationer p.g.a. sin linje, att spela saxofon mot det svenska parlamentariska fascistpartiet. Här ser vi ett sådant exempel:
Fram för Dror!

1 kommentar:

Ola Wikander sa...

Ordet kan för övrigt också beteckna en fågel (sparv eller duva) eller någon gång vara ett ord för myrra.