tisdag 18 juni 2013

Dvāram apavargasya

Man måste gilla Bhartṛhari. I synnerhet är hans formulering att grammatiken är dvāram apavargasya (sanskrit för "porten till befrielsen") fascinerande - grammatiken som den andliga frälsningens metod. Den andliga verkligheten som språklig, språket som det Absoluta - och grammatiken som väg till den fullständiga förståelsen av densamma - inte illa. Läs mer om detta här!

Inga kommentarer: