måndag 10 augusti 2009

Eheu nos miseros!

... och här har vi en artikel om det pågående förfallet. Det man måste inse är att de klassiska språkens på gymnasiet kräftgång inte beror på något slags obetvinglig, evolutionär lag utan på konkreta politiska beslut. Precis som artikeln säger finns det de som aktivt vill förinta de klassiska studierna med politiska pennstreck. Måtte många ropa och få beslutsfattares pennor att skriva annorlunda - och jag menar bara inte i fråga om enstaka kurser utan om hela andan: vad man uppmuntrar folk att läsa påbörjas och inpräntas tidigt i livet. Det är inte konstigt att färre söker latin och grekiska om man inte antyder att sådant faktiskt kan vara både givande, viktigt och kul. Det är en fråga om kulturell attityd, inte om automatisk "utveckling" i den ena eller andra riktningen. Utan latinet frånsvär vi oss 2000 år av Europa, vi gör oss till föräldralösa barn. Må det icke ske!

1 kommentar:

Wonga sa...

Tragiskt att tillochmed i Uppsala se denna tendens till utarmning. I Karlstad där jag bor finns än så länge latinet kvar (men hela humanistinriktningen var hotad så sent som förra året p.g.a. ekonomisk kortsiktighet). Grekiskan strök med för något decennium sedan. Och ändå visar elever redan på grundskolan stort intresse för klassiska språk, bara de ges chansen.