torsdag 6 december 2012

Stormgudsteofani à la Ugarit

På måndag skall jag lägga fram lite ny forskningstext i det lundensiska GT-exegetiska seminariet. Där kommer bland annat följande vackra text att figurera (ur den ugaritiska Baal-cykeln,
KTU 1.4 VII 31-41):


qlh qds trr arṣ                                                                                      
 ṣat [špt]h ġrm aḫšn                                                        
  ( ... ) 
 bmt arṣ tṭṭn                                                                                           
 ib bʿl tiḫd yʿrm                                                                                     
 šnu hd gpt ġr                                                             
 ( ... )
 ydh k tġḏ                                                                                                                   
  arz b ymnh                                                                                          ... vilket jag återger på engelska som:
His holy voice shakes the earth,
the issue of his lips makes the mountains fear.
The heights of the earth quake. 
The enemies of Baal take to the forests, 
the haters of Haddu to the slopes of the hills. 
His hand shakes,
the cedar in his right hand.

Stormguden dundrar ...

Inga kommentarer: