onsdag 30 april 2008

Fire walk with me

Var ikväll och såg på valborgsmässobålet, vilket fick mig att tänka på både Bob i Twin Peaks och hymner till Agni ur Rgveda. Dagen till ära:

agnim île purohitam
yajnasya devam rtvijam
hotâram ratnadhâtamam ...


"Elden dyrkar jag, prästen,
offrets gudomlige förrättare,
åkallaren, rikedomens störste givare ..."

Inga kommentarer: