lördag 12 april 2008

Från mörker till ljus

Asato mâ sad gamaya
Tamaso mâ jyotir gamaya
Mrtyor mâmrtam gamaya


"Led mig från det osanna till det sanna
Led mig frön mörker till ljus
Led mig från döden till det odödliga"

Orden är ur Brhadaranyaka-upanishaden (kanske ca 800 f.Kr.), och beskriver den frälsande odödlighetsupplevelsen i glödande ord. Vi ser gamla indoeuropeiska ord som sat, som är samma ord som vårt "sann" liksom roten mr-, som vi finner i latinets mors. Ordet gamaya är en kausativ av samma ord som vi har i "komma", alltså egentligen "låt mig komma".

Och var hittar vi denna text idag, förutom i filologers och brahminers dammiga luntor och recitationer? Jo, i det stora körtemat Neodämmerung som spelas i The Matrix Revolutions, när Neo kämpar med den lede Agent Smith. Fast de betonar det inte helt rätt (kören lägger tonvikten på andra stavelsen i gamaya fast den egentligen skall vara kort). Men visst är det lite kul med upanishadisk sanskrit i en stor Hollywood-film - och så säger de att man inte har nytta av gamla språk!

Inga kommentarer: