fredag 11 februari 2011

Gnosis och platonism

Den här boken verkar ju onekligen intressant. Relationen mellan gnosticism och medel- och nyplatonism är en invecklad och fascinerande historia: de olika kategorierna glider över i varandra och korsbefruktar varandra. Boken är med-ederad av Ruth Majercik, som ederat de grekiska fragmenten av De kaldeiska oraklen, och hennes inledning och kommentarer var ett viktigt inflytande på arbetet när jag publicerade en svensk version av de grekiska fragmenten(credit where credit is due!). Denna nya bok verkar alltså som något att samla slantar till, kanske!

Inga kommentarer: