fredag 22 oktober 2010

Torka och gräshoppor - och sörjande jungfrur

Det har varit bråda dagar i det wikanderska arbetsrummet på sistone. På en vecka har vi: en artikel korrekturläst, ett avhandlingskapitel avslutat och framlagt på seminarium i Uppsala, ett föredrag hållet och en recension skriven och insänd. Pust. I förrgår sände jag ut två andra avhandlingsstycken till seminariet här i Lund (sessionen är nu på tisdag den 26e). Den bunten handlar dels om några rader ur Joels bok och dels om Psalm 84. I första kapitlet av Joel beskrivs angrepp av gräshoppor och skadedjur - samt en stor torka (det är det senare som verkligen gör texten viktig för mitt arbete). Det har föreslagits att dessa två motiv - torkan och gräshopporna - skulle tillhöra två olika litterära lager, eftersom gräshoppor inte tänks angripa ett område vars vegetation redan förstörts av andra naturkatastrofer. Men detta tycker jag verkligen är hyperkritik - båda katastroferna kan ju mycket väl vara litterära metaforer för stor katastrof, och jag tror inte att man måste ägna sig åt textkirurgi i detta fall. Om man får tro den norske forskaren Kapelrud så skulle de oxliknande monster som dödar Baal och bringar torka i KTU 1.12 (som jag skrivit om här) kunna identifieras som just gräshoppor (det oxliknande rör i så fall knappast storleken ...), och i så fall skulle en intressant parallell finnas i den ugaritiska texten. Men man får vara försiktig - den zoologiska tolkningen av monstren i KTU 1.12 är långtifrån säker.

Och så har Joel 1:8 en möjlig referens till Baal, tycker vissa forskare. Vem är egentligen "jungfrun", och vilken är den ba'al ("herre", "make", "ägare" - eller guden Baal) som hon sörjer över? Tja, tja. Inte säker.

Inga kommentarer: