lördag 9 oktober 2010

Sörjande munk

Det ord som på syriska används i betydelsen "munk" eller "eremit" är ganska intressant: det heter 'avîlâ, vilket ordagrant betyder "en som sörjer" (av verbroten 'bl, att sörja). Den religiöse specialisten är alltså en som "sörjer" för sig själv och världen - ett mycket tydligt uttryck för asketiska ideal. Rätt vackert, tycker jag!

Inga kommentarer: