söndag 10 maj 2009

Koner av ära och snurr

Ordet "kon" kommer från grekiskans kônos, som bland annat betecknade kottar, och därifrån andra konformade saker. Enligt Liddel-Scotts lexikon kunde det eventuellt också användas i överförd bemärkelse om själva tallträdet på vilket kotten hängde - tänk vad man kan få lära sig! Ordet kunde ibland också beteckna en konisk snurra, något som får mig att tänka på jiddischbegreppet dreydl, de snurror som används vid det judiska chanukkafirandet. Om dessa skrev Tom Lehrer följande i sin lysande sång "Hanukkah in Santa Monica":

"Like a baby in his cradle
I'll be playing with my dreydl.
Here's to Judas Maccabaeus -
boy, if he could only see us,
spending Hanukkah
in Santa Monica
by the sea!"


Lehrer är inte den ende som kombinerat koner och musik. Här finns en låt jag och min kollega Niklas Skog i duon RÅN spelade in på temat precis innan den nyssnämnde drog sta till Ecuador. Cones of Glory - och att ladda ned den är till och med alldeles lagligt (!)

2 kommentarer:

Libreville sa...

Att uppmärksamma på ämnet musik, Tom Lehrer och matematik - och aktuell i kulturdebatten: http://www.youtube.com/watch?v=RNC-aj76zI4&feature=related

Ola Wikander sa...

Haha, jo den underbara låten - gillar den skarpt! stackars Lobachesvky, han får ingen bra press ;-)