tisdag 2 december 2008

Den orfiska hymnen till Hekate

Apropå det förra inläggets fokus på gudinnan Hekate slängde jag ihop en liten översättning av den orfiska hymnen till densamma. Till skillnad från den orfiska hymnen till Hermes (som jag översatte i ett tidigare inlägg) har jag inte översatt till hexameter: epiteten blev för många och metriskt inveckade. Som förklaring till den sista raden kan sägas att "koherden" (boukolos) uppenbarligen var titeln på något slags ritofficiant eller präst i Dionysos-mysterierna. Vad rent språkliga finesser anbelangar gillar jag särskilt bahuvrihi-sammansättningen krokopeplos ("med saffransgul klädnad"). Hållen till godo!

Einodian Hekatên, klêizô, Trihoditin Erannên,
Ouranian, Chthonian, te kai Einalian, Krokopeplos.
Tymbidian, Psychais Nekyôn meta bakcheuosan,
Perseian, Philerêmon, agallomenên elaphoisi.
Nykterian, Skylakitin, amaimaketon Basileian.
Thêrobromon, Azôston, aprosmachon Eidos echousan.
Tauropolon, Pantos Kosmou Klêidouchon, Anassan,
Hêgemonên, Nymphên, Kourotrophon, Ouresiphoitin.
Lissomenos, Kourên, teletais hosiaisi pareinai,
Boukolôi eumeneousan aei kecharêoti thymôi.


"Vägarnas Hekate besjunger jag, den vackra av trekorsningarna,
av himlen, underjorden och havet, med saffransgul klädnad,
av gravar, som firar Bakchos' mysterier med de dödas själar,
Perses' dotter, som älskar ensamheten, som gläder sig åt hjortar,
den nattliga, hundars beskyddarinna, den oövervinnerliga drottningen,
av vilda djurs rytande, den obegördlade, som äger obekämpbar åsyn,
tjurherdinnan, hela världens nyckelbärare, härskarinnan,
ledarinnan, bruden, ynglingars närare, bergsvandrarinna,
flickan - som jag ber att närvara vid våra helgade invigningar
och att alltid ge sin nåd i sinnet till Koherden"

Inga kommentarer: