fredag 5 december 2008

Manga och Maimonides

Sitter i dagarna och jobbar med tvenne översättningsprojekt. Det ena är (kanske något paradoxalt) mycket lättare - nämligen att på Swensko återge två kapitel ur Maimonides' stora judiska lagkod Mishne Tora. Textbiten i fråga handlar om Messias-föreställningar, och kommer att publiceras vad det lider.

För mig är det andra projektet dock långt mer besvärligt än 1100-talshebreiska: det handlar om att åt min fästmö från japanska översätta den sjätte volymen av mangan Wild Ones (Arakure), som ännu inte finns på något västerländskt språk. Kanji är jobbigt, och min japanska är påver ... det går framåt - fast långsamt. Men vad gör man inte så här i juletid ;-)

Inga kommentarer: