lördag 19 mars 2016

Bildande om Paulus och bildning!

Den tredje mars höll min kollega på Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund, doktorn och universitetslektorn i Nya testamentets exegetik Tobias Hägerland, sin docentföreläsning, dvs. den föreläsning man håller efter eller i samband med att man efter sakkunnigbedömning antas som docent. Föreläsningen handlar om Paulus från Tarsos och hans förhållande till hellenistisk bildning och skolgång, om progymnasmata, praescripta och annat kul. Föreläsningen är verkligen givande, och den finns numera utlagd å det illustra internätet. Se här - en bildande föreläsning om hellenistisk bildning!

Inga kommentarer: