onsdag 24 juni 2015

Humaniora, Arvidsson och PicoStefan Arvidsson skriver bra och upplyftande om humanioras värde - läs här! Kul med en referens till ugaritiska, för övrigt!


Den enda punkt där jag och han har lite olika uppfattningar hittar man kanske inte helt oväntat i den motsättning han skisserar mellan humaniora och religionsutövning. Jag ser i det avseendet Pico della Mirandola och liknande renässanshumanister som förebilderna (och de var ju ingalunda ateister). Där Arvidsson skriver att humaniora har fiender hos "religiösa personer som redan vet att jorde­livet inte är vår sanna bestämmelse utan bara en prövning" skulle jag vilja svara att just humaniora är sådana personers största allierade, eftersom de humanistiska studierna visar ett sätt för den i materien förslavade anden att arbeta (i det lilla) på sin befrielse (ett ideal som onekligen ligger renässanshumanismen nära). Humaniora och andlig praktik är syskon, inte fiender. För att citera vad Pico, den störste av humanister, säger om människan:


Et si nulla creaturarum sorte contentus in unitatis centrum suae se receperit, unus cum Deo spiritus factus, in solitaria Patris caligine qui est super omnia constitutus omnibus antestabit.


"Och om [människan] inte är nöjd med något väsens lott och drar sig inåt mot sin enhets mitt blir hon som ande förenad med Gud och står över alla i Faderns ensamma mörker, Hans som är högre än alla ting."

4 kommentarer:

eattherich sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
eattherich sa...

"Humaniora och andlig praktik är syskon, inte fiender."
Ja!! Så bra. Tack. *Äntligen nå´n som fattar:D* Måste kolla Pico etc. Kan du tipsa om svenska översättningar för en latinskt fåkunnig?

---------

Har nyligen börjat läsa ett par av dina böcker-mycket trevligt!-
och hittade till på så sätt till bloggen.

Har inte själv någon akademisk bakgrund, rent faktiskt, d.v.s. inga studier, få kunskaper. Kommer till viss del dock inte undan ett tidigt skett dopp i en "Obelix-gryta" av familjetradition och allmän ambiens.

Hade bl.a. en farfar som jag aldrig träffat, dog på 30-talet, som var språkforskare. Undrar om du känner till honom? Hannes Sköld, tf professor, verksam i Lund. Hade varit kul, om bara av rent "släktocentriska" skäl:).
(Har ingen aning om han är ihågkommen i språkvärlden.)

Med vänlig hälsning/
Mathias Sköld, Malmö

Ola Wikander sa...

Titta här! :
http://www.bokus.com/bok/9789173535151/om-manniskans-vardighet/

eattherich sa...

Tack:), ska kolla!