onsdag 15 oktober 2014

LUX-bränsle

När det nya humaniora och teologi-huset i Lund - LUX - invigdes i augusti högtidlighölls detta med något som kallades "stafettföreläsningar" - korta anföranden av några av husets forskare. En av dem var undertecknad, och jag pratade om mitt forskningsprojekt kring äldre språks betydelse för kärnbränsleinformation (!). Jag pratar om den feniciska Eshmunazar-inskriften, och vad den har att säga i ämnet. Man kan nu se/höra det hela på nätet (jag är den förste av föreläsarna, precis efter inledningspratet). Länk finns här!

Inga kommentarer: