onsdag 10 juli 2013

The importance of being properDagens smärtgränsövervinnare:


En tv-spelstidskrift jag läser men som skall förbli namnlös skrev i sitt senaste nummer på fullt allvar att ett spel hade "propert röstskådespeleri".Smärtan är stor. Mycket stor.

Inga kommentarer: