måndag 5 december 2011

Slutseminarium

Imorgon (klockan 16.15) tar jag ett (förhoppningsvis) viktigt steg i slutarbetet med min avhandling Drought Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel - jag skall nämligen ha mitt slutseminarium. Märk väl, inte disputationen (den blir förhoppningsvis under slutet av våren) utan den avslutande diskussionen av det ännu ej tryckta manuset. Men med en inbjuden, utomstående opponent. Jag tror och hoppas att det skall bli en intressant och givande diskussion, som kan göra mitt manus bättre. Det känns märkligt att nu vara på väg in på upploppet med något som jag arbetat med i snart fyra och ett halvt år. Man är rädd för att vara lite hemmablind, att man skall ha gått ned så mycket i de filologiska detaljerna (hur är det nu med det hebreiska verbet škḥ II och med det ugaritiska ordets för "drake" fonologiska historia vad gäller interdentalen?) att man missar större frågor. Nåväl, det får vi se. Det känns i alla fall trevligt att hålla manusets häftade sidor i sin hand: det börjar faktiskt kännas som en bok nu!

1 kommentar:

Martin sa...

Slut seminar! Congrats!