lördag 17 september 2011

Inte PubMed, BabMed!

... har för övrigt haft stor nytta av en akkadisk text ur en volym av Kröchers utgåva Die bablylonisch-sssyrische Medizin in Texten und Untersuchungen. Det hade jag knappast förutsett.

Inga kommentarer: