söndag 4 september 2011

Dijkstrartikel

Läser just Meindert Dijkstras intressanta artikel Ba'lu and his Antagonists: Some Remarks on CTA 6:V.1-6. Mycket av hans diskussioner är relevant för mig, men det är ständigt lika tydligt hur svårt det är att uttala sig kring etymologier hos ord vilkas blotta läsningar är osäkra. Ja, se filologens plikter!

Inga kommentarer: