onsdag 8 december 2010

Siracides

Avhandlingsmanuset är nu 195 sidor. När det når 200 tror jag att jag skall slå en liten gigg. Frågan är hur mycket av texten som överlever i den färdiga versionen :-)

Nu senast har jag resonerat lite kring ett stycke ur Ben Sira (alltså Jesus Syraks Vishet). Den hebreiska texten (dvs. de delar som är bevarade) har förtjänstfullt givits ut av Pancratius C. Beentjes; hans utgåva är strikt synoptisk, vilket faktiskt är rätt bra i och med att de olika manuskripten skiljer sig såpass mycket från varandra.

Inga kommentarer: