tisdag 27 juli 2010

Från moderns penna

I samband med min mors frånfälle skulle jag gärna ge lite exempel på den både vetenskapliga och folkbildande insats hon gjorde. Se till exempel här och här för några gratis tillgängliga exempel!

Om man har tillgång till JSTOR kan man ju titta på det här också!

Inga kommentarer: