måndag 21 juni 2010

Articles galore!

Nu har min artikel om Leviatan i Job 3:8 ("Cosmological Snake Charming and Leviathanic Panic in an Ancient Near Eastern Setting") kommit ut i Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft - se här för abstract och tillgång för dem som kan/vill. Och tidigare i år utkom min artikel om det hebreiska konsekutiva waw-et och det indoeuropeiska augmentet i Vetus Testamentum - se här för detsamma!

2 kommentarer:

Martin sa...

Blir du osams med redaktionerna om du pubbar PDF:er här?

Ola Wikander sa...

Jag tror att jag får det i det ena fallet i alla fall. Skall kolla upp saken.