söndag 1 november 2009

Konferensresultat

Skall idag föra in några tillägg till ett avhandlingskapitel, nämligen det kapitel jag lade fram på konferens i Göttingen den 19e oktober (det handlade bl.a. om död och torka i en passage ur det ugaritiska Aqhat-eposet och dess relation till Davids förbannelse över berget Gilboa efter Sauls död i 2 Sam 1:21). Jag fick en hel del bra kommentarer, bland annat om nödvändigheten att urskilja genredistinktioner i texterna - torkan används delvis som en poetisk formel i klagotexter. Däremot är jag tveksam till nödvändigheten (och ens möjligheten) att, som någon föreslog, metologiskt skilja på när texterna talar om "normal" årstidsbaserad torka och ovanlig, katastrofal torka. Det känns epistemologiskt problematiskt att läsa in en sådan dikotomi i vad som ju just är poetiska texter. Själva genrefrågan gör sådan meteorologisk exakthet svår att försvara. Men jag noterade uppfattningen och har skrivit ett stycke till försvar för min egen ståndpunkt i frågan - invändningar som man inte håller med om kan vara minst lika viktiga som dem man instämmer i!

Inga kommentarer: