fredag 10 juli 2009

I exil

Sitter just nu i Ronneby; jag stack till denna vackra ort förra sommaren när jag kände mig alldeles utarbetad, och det gav mersmak (som det smått frånstötande uttrycket lyder - låter som om man svalt någon stor, sockrig massa tycker jag), så nu är jag här i år igen.

Har ägnat lite tid på förmiddagen åt att skriva utkast till ett av avhandlingens metodavsnitt. Det handlar om den grundläggande frågan om vad vi egentligen jämför när vi studerar israelitisk religion i förhållande till ugaritisk - det är ju vanligt att nästan implicit se den israelitiska mer eller mindre som något slags direkt arvtagare till den ugaritiska, när det naturligtvis är så att båda två är att betrakta som individuella uttryck för en gemensam nordvästsemitisk religions- och kultursfär. Detta kan, tror jag, vara viktigt att diskutera, och det hör också till ämnena som det talades om när jag var i Göttingen i januari. Det handlar ju om att bitvis rekonstruera den tidig-israelitisk "mikropolyteistiska" religion som föregick de kodifierade, av deuteronomismen påverkade, texterna - det som Göttingen-forskaren Reinhard Kratz kallar "Reste hebräischen Heidentums". Det är denna "hebreiska hedendom" och den ugaritiska religionen som är syskon, så att säga: jag tror att man kan hamna lite fel om man utgår från att den israelitiska religionen mekaniskt härstammade från det vi ser i texterna från Ugarit.

Jag har också lyssnat en hel del på ett antal gamla midi-låtar jag komponerade way back when, vilka nu upphittats på gammal pensionerad dator, bland annat en med symfoniorkesterarrangemang (låter i.o.f.s. mindre pampigt med midiorkester, men ändå). Ordet MIDI är roligt: det står ju för Musical Instrument Digital Interface, men det får mig bara att tänka på en tjejtrio från tidigt nittiotal... Bad bad boys, come with me... eller hur det nu var...

Inga kommentarer: