onsdag 4 mars 2009

Nĕgūša nagašt

Det är ganska fascinerande att den gamla fornetiopiska termen för "konung", nĕgūš (ንጉሥ), var kvar i användning ända fram till 1974. Den användes till exempel i uttrycket nĕgūša nagašt ("konungarnas konung"), som i modern tid applicerades på Haile Selassie. Detta ledde i sin tur att frasen blivit allmän i sammanhang kopplade till honom. Ett exempel är den här låttexten av Serge Gainsbourg, som talar om Haile Selassie, ganjarökning och liknande. Tro det...

2 kommentarer:

Anonym sa...

Så olikt de andra semitiska språkens ord för kung, mlk. Finns det någon förklaring? Eller är mlk inte så allenarådande som ord för kung som jag tror?

Ola Wikander sa...

Du har rätt i att det är ganska avvikande. Mlk är onekligen det vanligaste i västsemitiska sammanhang.Det ordet tycks från början haft att göra med en rot som betyder "ge råd" och i östsemitiska sammanhang används också substantivet just i betydelsen "rådgivare" medan "Kung" heter sharru (jfr. hebreiska sar, "furste"). Etiopiskans ord är härlett av en annan gammal verbrot som betyder "härska".